ŠPORTSKA ZAJEDNICA
BJELOVARSKO – BILOGORSKE ŽUPANIJE;
43000 BJELOVAR, Trg Eugena Kvaternika 13;
Tel.043/242-355, Fax.043/242-353,
e-mail: sportska.zajednica.bbz@bbz.hr;
ŽR 2402006-1100007609, OIB 31756452763;